Spomienka na tvorbu Svetozára Mydla

Na Dňoch detskej knihy 2017 sa budeme venovať tvorbe Tomáša Janovica aj formou výstavy jeho kníh pre deti a dospelých. Mnohých určite poteší aj prezentácia ilustrácií z knihy Bola raz jedna trieda (a iné triedy) od Kristy Bendovej a Tomáša Janovica, autorom ktorých je známy slovenský maliar a ilustrátora, Svetozár Mydlo. Bude to príležitosť spomenúť si aj na tohto vynikajúceho výtvarníka a skvelého človeka, priateľa našej knižnice, ktorý nás opustil pred vyše dvoma rokmi. Svetozár Mydlo vytvoril pre Mestskú knižnicu v Piešťanoch viacero interiérových dekorácií, ktoré dotvárajú príjemnú atmosféru na oddelení pre deti a mládež.

Výstava ilustrácií Svetozára Mydla z knihy Bola raz jedna trieda je súčasťou expozície k jubileu Tomáša Janovica a bude sprístupnená verejnosti od 11. apríla do 10. mája 2017 v Elektrárni Piešťany na Staničnej ulici. Následne bude premiestnená do priestorov CVČ v Drahovciach.
Detská knižnica