Spoznajme sa trochu inak

Od septembra do decembra 2018 prebieha v našej knižnici projekt s názvom Spoznajme sa trochu inak, v rámci ktorého organizujeme podujatia určené pre zdravé aj handicapované deti, mládež a ich starých rodičov. Prostredníctvom tohto projektu chce naša knižnica prispieť k integrácií handicapovaných a sociálne znevýhodnených osôb. Môžete sa tešiť na mnohé aktivity, hlavným podujatím bude interaktívna výstava Zmysel to má aj bez zmyslov, v ktorej sa detskí návštevníci dozvedia o živote svojich vrstovníkov so špeciálnymi potrebami. Okrem výstavy sa môžete zúčastniť divadelných predstavení, tvorivých dramatizácií, literárno-výtvarných workshopov či prezentácii kníh. Na prácu s deťmi bude v novembri  zameraný celoslovenský seminár O tvorivej dramatike trochu inak, určený pre pedagógov a knižničných pracovníkov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Detská knižnica