Neodpadni z odpadov

Typ podujatia
prezentácia, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
25. 04. 2019 o 11.30 h | Základná škola Brezová, Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia nového výukového programu, vďaka ktorému sa žiaci naučia prečo je dôležité venovať odpadom pozornosť, čo sa stane s odpadom, ktorý triedime a ako odpad triediť. Lektor: Andy Popovič.
Podujatie projektu Les ukrytý v knihe IX. ročník

Detská knižnica