Pralesy Slovenska

Typ podujatia
prezentácia, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
25. 04. 2019 o 17.30 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia Andyho Popoviča o neporušených a zachovaných pôvodných lesoch našej krajiny spojená s premietaním filmu o Poľane. Podujatie projektu Les ukrytý v knihe IX. ročník.

Detská knižnica