Pohádka s nami roste

obrázok
Na X. Zázračnom oriešku sme privítali viacero hostí z Českej republiky. Jedným z nich bol aj Petr Šrámek, rozhlasový redaktor, pedagóg, zostavovateľ kníh v edícii „Stoletý kalendář“ vo vydavateľstve Albatros. Práve koncom roka 2017 tam vyšla kniha Jako by tu tisíc dětí bylo od Adolfa Heyduka s ilustráciami Vlada Krála, ktorú Petr Šrámek zostavil a ktorá bola prezentovaná aj na festivale rozprávok. Rozprávky boli aj témou nášho rozhovoru.

Aktéri:
Sidónia Féderová (Autor interview)
Petr Šrámek (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 22. 05. 2018
Detská knižnica