Komorný koncert

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
10. 07. 2006 o 19.30 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

UsporiadateľSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Anna Zúriková - Predmerská - organ, Marta Beňačková - mezzosoprán. Program: Johannes Brahms, Ján Francisci, Henry Purell, Johann Sebastian Bach, Pietro Pompeo Sales, Jozef Pantaleon Roškovský, M. M. Stanislav von Seidl, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvořák, Max Reger. Vstupné 220,- Sk.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica