obrázok

Náruč záchrany
/ hudobno-zábavný program

23. 11. 2006 o 19.00 h Dom umenia Piešťany

Dramaticko-spevácko-tanečná poéma. Účinkujú: Sisa Sklovská, Mirka Partlová, Ján Slezák, Mária Eliášová, Tanečné divadlo Mystic a jeho hostia. Charitatívny večer - šanca pre nechcených. Vstupné 220,- Sk.

Usporiadateľ: Dom umenia Piešťany

Newsletter
Detská knižnica