obrázok

Dom pri jazere
/ film

23. 11. 2006 o 17.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
23. 11. 2006 o 20.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
24. 11. 2006 o 17.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
24. 11. 2006 o 20.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
21. 12. 2006 o 20.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
22. 12. 2006 o 20.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
23. 12. 2006 o 20.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

USA 2006. Romantická dráma so Sandrou Bullockouvou a Keanu Reevesom. Osamelá lekárka, ktorá kedesi žila v neobyčajnom dome na brehu jazera, si začne vymieňať ľúbostné listy s jeho súčasným majiteľom. Keď jedného dňa zistia, že každý píše z inej doby, rozhodnú sa rozlúštiť tajomstvo, ktoré zahaľuje ich romancu. Skôr, ako bude neskoro... Slovenské titulky. ŠU formát. Min.: 99. MP 12. Vstupné 69,-Sk.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica