obrázok

Víkend otvorených parkov a záhrad
/ zábava, pre deti

26. 06. 2021 o 10.00 h Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany sa zapája do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad! Témou tohto ročníka je odovzdávanie vedomostí a naša Záhrada vedomostí je naozaj vhodný kandidát. Čaká vás deň plný tvorivých dielní a ukážok vzdelávacích exponátov.

Program
10:30 - 12:00 Vzdelávací workshop (výroba hmyzieho domčeka)
13:00 - 16:00 Botanické tvorivé dielničky (kvetinové pohľadnice)
14:30 - 15:30 Komentovaná prehliadka

Celodenné aktivity
Náučné zákutia v Záhrade vedomostí
Výstava absolventských prác žiakov ZUŠ Piešťany

Podujatie prebehne v súlade s aktuálnymi opatreniami pre hromadné podujatia. Areál parkoviska bude pre automobily uzavretý, pohyb v areáli bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest a po poskytnutí kontaktných údajov (e-mail/telefón).

Vstup voľný.

Usporiadateľ: Elektrárňa Piešťany

Newsletter
Detská knižnica