obrázok

O chichi-suchovi, hnevadle a nicopuchovi
/ workshop, pre deti

19. 06. 2022 o 11.15 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Veroniky Marcinčákovej Husárovej Betka a mocný Brumbulák nielen o tom, že každú emóciu treba prijať, prípadne aj objať a hlavne zmysluplne uvoľniť. Lektorka: Jaroslava Nováková.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica