obrázok

Vody piešťanské
/ prezentácia

10. 10. 2022 o 16.00 h Denné centrum Svornosť

Prezentácia novej knihy Viliama Nemca a spoluautorov o vodách, ktoré vytvorili i preslávili mesto Piešťany.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, AkSen - Klub aktívnych seniorov

Newsletter
Detská knižnica