Knihy v online katalógu
/ informačná hodina, pre deti

30. 11. 2022 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná hodina pre žiakov II. stupňa základnej školy.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica