Superžena
/ film

03. 12. 2022 o 19.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána (Kino Fontána)
04. 12. 2022 o 19.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána (Kino Fontána)

Každý chlap ju vidí inak.

Šesť chlapov - scenáristov dostalo zadanie napísať filmovú poviedku na tému: ako si predstavuješ superženu? Táto nevyčerpateľná studnica ženského sveta dostáva cez scenáristov až nečakane prekvapivé zápletky a vyznenia. Stretávame sa so ženami v rôznych situáciách, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné s predstavou ženy v superlatívoch a o to sú poviedky prekvapivejšie...

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany


Videá

Newsletter
Detská knižnica