Pocta Hane Hegerovej
/ beseda

23. 03. 2023 o 17.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komponovaný program pripravila a moderuje Alžbeta Vlčková.
V spolupráci s Medzinárodným klubom žien v Piešťanoch - PIWC.

Usporiadateľ: Medzinárodný klub žien v Piešťanoch PIWC, Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica