obrázok

Historická cesta k rozdeleniu Československa a slovenskí politici
/ beseda

06. 06. 2023 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Beseda s historikom, vedcom a publicistom Dr. Michalom Macháčkom o historickom vývine slovenských snáh o samostatnosť štátu, česko-slovenských vzťahoch a významných osobnostiach Hodžovi, Husákovi, Dubčekovi a ďalších.
Moderuje Dr. Alžbeta Vlčková.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Československa.
V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne - miestnym klubom Piešťany.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Realizované s finančnou podporou Trnavskej vodárenskej spoločnosti.
Newsletter
Detská knižnica