Dychová hudba Modrovanka
/ koncert

11. 06. 2023 o 16.00 h Hudobný pavilón v parku

Koncert dychovej hudby.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica