UMENIE V DIVADLE
/ vernisáž

22. 05. 2024 o 10.15 h Dom umenia Piešťany

Spoločná vernisáž výstav spojená s hudobným programom, v ktorom vystúpia študenti Divadelnej fakulty JAMU
Podujatie je súčasťou XIII. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok

Usporiadateľ: Dom umenia Piešťany

Newsletter
Detská knižnica