Čítanie s neporozumením
/ iné, pre deti

21. 05. 2024 o 10.30 h Elektrárňa Piešťany

Vzdelávací program k výstave Obrázky z otázky v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica