obrázok

Zlom väz, Johanka
/ workshop, pre deti

22. 05. 2024 o 16.00 h Piešťanské informačné centrum

Výtvarný workshop s Ďurom Baloghom spoiený s komentovanou prehliadkou výstavy.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica