Verejné počúvanie súťažných hier spojené s diskusiou
/ iné, pre deti

23. 05. 2024 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica