Hľadanie dobrého a zlého
/ divadelné predstavenie, pre deti

23. 05. 2024 o 17.00 h Mlyn Marianna

Rozprávka na motívy tvorby Pavla Dobšinského. Účinkujú študenti VŠMU.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica