obrázok

Seminár o čítaní priniesol know-how ako byť tvorivý

Dátum: 10. 11. 2015 Autor: Katarína Beňová
Tvorivá dramatika je na Slovensku stále v plienkach. V piešťanskej knižnici sa aj preto v utorok 10. novembra učitelia a knihovníci učili ako s deťmi tvorivo a hravo čítať. Sedemdesiat pedagógov prvého stupňa základných škôl a pracovníkov knižníc medzi sebou konfrontovalo metodiku a spôsoby práce s literárnym textom pre detského čitateľa.

Program celoslovenského seminára “Ako hravo čítať” v réžii neziskovej organizácie Osmijanko, Literárneho informačného centra a piešťanskej knižnice v spolupráci s Nadáciou Orange, pozostával z prednášok aj praktických lekcií tvorivej práce s textom v knihách. Hravo čítať podľa organizátorov znamená spracovať knižné témy pre deti vhodným spôsobom, ale zároveň si vyberať aj kvalitnú literatúru po výtvarnej a literárnej stránke. Celonárodný projekt “Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!“ dáva deťom do rúk knihy nenásilnou formou. 12. ročník čitateľskej súťaže a vydanie knihy HRAvo čítame S OSMIJANKOM o školských záhadách na seminári priblížila riaditeľka projektu Miroslava Biznárová. V príspevku Evy Pršovej z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zazneli myšlienky, ako v deťoch nezabiť tvorivosť a nepodsúvať im iba to, čo je krásne. So skúsenosťami s tvorivou dramatikou za hranicami sa podelila lektorka pražského dramacentra a absolventka Katedry výchovnej dramatiky DAMU v Prahe Denisa Tchelidze. Počas ukážkovej lekcie určenej pre pedagógov 2.-4. ročníka pracovala s deťmi z Centra voľného času v Drahovciach. Žiaci aj samotné obecenstvo sa pútavo a hravo zoznamovali s knihou austrálskeho spisovateľa Shauna Thana “Stratená vec”. Popoludnie pokračovalo príspevkom zástupkyne šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubice Kepštovej o tom, ako literárno-zábavné rubriky periodika napomáhajú na ceste k spoľahlivej orientácii v hodnotnej literatúre pre deti a mládež. V popoludňajšej tvorivej dielni zameranej na prácu s knihou J. C. Hronského “Smelý zajko” boli hlavnými aktérmi úcastníci semináru z obecenstva. Na vlastnej koži lepšie pochopili silu obrazu a predstavivosti. Okolo pódia hopsali ako zajkovia, sovy či vrany. Lektorka pre tvorivú dramatiku a umelecký prednes Eliška Sadíleková im zároveň porozprávala ako inscenovanie Zajkovho putovania a iné kreatívne aktivity motivujú malého čitateľa k vytvoreniu a uvedomeniu si vlastnej životnej cesty a hodnotových a charakterových vlastností. Seminár ukončila voľná diskusia.
Newsletter
Detská knižnica