obrázok

Vicen Tomáš

Typ autority
Ilustrátor, grafický dizajnér, pedagóg

Životopis
Vyštudoval na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave, kde získal „Hlavnú cenu za maturitnú prácu“ za knižnú obálku a ilustrácie. V rokoch 1999-2001 na rovnakej škole študoval nadstavbové štúdium s pedagogickým zameraním. V roku 2005 vyštudoval bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri grafiky a ilustrácie pod vedením prof. Dušana Kállaya, v roku 2007 ukončil magisterské štúdium v Ateliéri voľnej grafiky pod vedením prof. Roberta Jančoviča. Je autorom vizuálov Divadelnej Nitry už viac ako 10 rokov. Na konte má tri ocenenia za Najkrajšie knihy Slovenska – Nová krv (I. Jančár, 2008), Slovenská grafika 20. storočia (Z. Bӧhmerová, I. Jančár, 2008), Tvar ducha – Moc a krása afrického kmeňového umenia (2011). Ako pedagóg pôsobí na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave v odboroch Grafický a priestorový dizajn a Grafika vizuálnych komunikácií.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica