obrázok

Kružliaková Terézia (1978)

Typ autority
Operná speváčka

Citácia
www.stateopera.sk

Životopis
Spev študovala na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici (prof. D. Rohová – Boksová) a na VŠMU v Bratislave (Prof. Z. Livorová). Vokálne sa neskôr zdokonaľovala na majstrovských kurzoch Reginy Resnik v talianskom Trevise. Už počas štúdia účinkovala v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Od roku 2003 je sólistkou Opery SND v Bratislave. Mladá interpretka zaznamenala viacero úspechov na vokálnych súťažiach na Slovensku, v Poľsku, Taliansku a Českej republike - víťazstvo na Súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch a najmä na súťaži Toti dal Monte v talianskom Trevise, na ktorej sa stala laureátkou.

Terézia Kružliaková účinkovala na popredných hudobných festivaloch doma i v zahraničí (Bratislavské hudobné slávnosti, Festival súčasnej hudby a operná časť Zvolenských hier zámockých vo Zvolene, Festival Carla Dittersa von Dittersdorf v Jeseníkoch, Dvořákov Olomouc, Pražské jaro, Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci a i.). Často účinkuje aj ako koncertná speváčka, spolupracuje s poprednými domácimi a zahraničnými orchestrálnymi a vokálnymi telesami Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Českého rozhlasu v Prahe, Moskovský akademický symfonický orchester, Slovenský filharmonický zbor, FOK Praha, Moravská filharmónia Olomouc, ŠKO Žilina, Capella Istropolitana, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a Štátna filharmónia Košice.

Newsletter
Detská knižnica