obrázok

Kovařík Břetislav (1950)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodil sa 26. februára 1950 v Pardubiciach, žije a pracuje v Trutnove. Pôvodným povolaním učiteľ na základnej škole (biológia, chémia), neskôr učiteľ autoškoly, šofér nákladiaku, vychovávateľ, vedúci programového oddelenia domu kultúry, nočný strážnik. Od roku 1991 je v slobodnom povolaní. Prvú kresbu publikoval v roku 1977, neskôr postupne spolupracoval s mnohými českými (československými) periodikami i zahraničnými agentúrami. Svoju tvorbu uplatňuje aj v reklame, spolupracuje so súkromnými firmami aj spoločenskými organizáciami. Bol ocenený v mnohých domácich i zahraničných súťažiach kresleného humoru. Od roku 1999 je predsedom Českej únie karikaturistov.

Newsletter
Detská knižnica