Steska Radek (1963)

obrázok

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodený 4. júla 1963 v Gottwaldove. Od roku 1990 žije v Zlíne. Vyštudoval Pedagogickú fakultu UP v Olomouci, odbor biológia - telocvik a tieto predmety vyučuje na základnej škole v Zlíne. Od roku 1990 publikuje v humoristických časopisoch a dennej tlači. V tom istom roku sa stal členom Českej únie karikaturistov. Ako správny valach je tiež členom občianskeho združenia Valašský názor. Zúčastnil sa niekoľkých spoločných výstav v rámci Českej únie karikaturistov, ilustroval štyri knižky o českej histórii a dve o českých a svetových hudobníkoch. Zúčastňuje sa medzinárodných súťaží kresleného humoru, v ktorých
získal mnoho ocenení, napríklad v Prešove Hlavnú cenu a 1.
a 2. miesto v súťaži Zlatý súdok v rokoch 2001, 2007 a 2006, 3.
miesto v medzinárodne renomovanej výtvarnej súťaži v Písku
a mnohé ďalšie. K jeho obľúbeným témam patrí príroda, hudba,
šport a dobrý čierny humor. Preferuje najmä humor bez slov, ale
nevyhýba sa ani vtipom s textom.

Newsletter
Detská knižnica