obrázok

Gažová Lívia

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Architektka a urbanistka, blogerka, aktivistka.

Životopis
Po získaní titulu MSc - bakalár na Fakulte architektúry STU absolvovala magisterský odbor urbánne štúdiá na Estónskej akadémii umení v Tallinne a pokračuje v postgraduálnom štúdiu urbánnej sociológie na Masarykovej univerzite v Brne.
Absolvovala aj študijný pobyt na univerzitách v Helsinkách a v Aténach. Zaujíma sa o propagáciu architektúry, participáciu, verejné priestory a vzťah médií a urbanizmu. Bola členkou v občianskom združení Pro Civitate - Spoločne pre Piešťany. V decembri 2015 získala významné ocenenie: Rada mládeže Slovenska jej udelila cenu MOST v kategórii „Mladá líderka“. Táto cena sa udeľuje aktívnym ľuďom a organizáciám, ktoré zlepšujú život vo svojom okolí omnoho viac ako je bežné.
V rámci Galavečera osobností v máji 2017 Lívia Gažová prevzala Cenu primátora v kategórii kultúrny počin roka 2016 za UWO - neidentifikovateľný drevený objekt, ktorý stojí na južnom cípe Vážskeho ostrova. Lívia bola spoluorganizátorkou Workshopu 1:1, na ktorom UWO vzniklo. Objekt bol nominovaný v súťaži CEZAAR.
Lívia Gažová vedie občianske združenie Centrum architektúry, podieľa sa na projektoch v Piešťanoch, pôsobí v občianskom združení Punkt, ktoré organizuje bratislavský Dobrý trh, spolupracuje s organizáciou Čierne diery, ktorá mapuje technické pamiatky po celom Slovensku a najnovšie spolumoderuje rozhlasovú reláciu Živé Mesto na Rádiu FM. Podieľala sa na projekte Lesnej sauny v Spišskom Hrhove, jedného z prvých architektonických projektov, ktorý vznikol z verejnej finančnej zbierky.
V roku 2018 spolu s novinárom Andrejom Sarvašom založili iniciatívu Piešťanský okruh. ktorá v rámci projektu Mestská akupunktúra prezentuje návrhy zlepšenia verejných priestorov Piešťan.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica