obrázok

Mgr. Kollárová Blanka

Pôsobnosť
Drahovce, Piešťany

Typ autority
kultúrna pracovníčka, režisérka ochotníckeho divadla, členka odbornej poroty festivalu Zázračný oriešok 2018

Životopis
Už dlhé roky sa venuje deťom a ich tvorivým voľnočasovým aktivitám v piešťanskom regióne. V minulosti bola vedúcou piešťanského klubu detí a mládeže Orbis, od roku 2012 pôsobí v Centre voľného času Drahovce, kde vedie kurzy tvorivej dramatiky a krúžok Odysea mysle. Okrem toho je umeleckou vedúcou a režisérkou v amatérskom divadelnom súbore Dobreta a detskom činohernom divadle Dobretka. S divadelnými ochotníkmi doteraz naštudovali a uviedli päť hier - Vianočná koleda, Neberte nám princeznú, Malý princ, Mrázik a Z dreva vyrezané...alebo Jánošík podľa Vivaldiho.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica