Duša Miroslav (1960)

Typ autority
Výtvarník a scénograf

Životopis
Miroslav Duša je bábkarský scénograf a technológ. Vyštudoval bábkarskú scénografiu a technológiu na Divadelnej fakulte AMU v Prahe u docenta V. Kábrta. Jeho absolventskými predstaveniami boli Kráska a zviera (Panna a netvor) a Láska k trom pomarančom. Po skončení školy v roku 1989 pracoval pre Krátky film Praha a tiež pre filmové štúdio ATAN. Je spoluzakladateľom divadla TEÁTRO NELINE (1994), kde je zároveň hercom, scénografom i realizátorom. Od roku 1995 je pedagógom na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU a od r. 1996 aj na Katedre animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Od roku 2002 je v slobodnom povolaní. Ako scénograf spolupracuje s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave, pre ktorú výtvarne realizoval mnohé divadelné projekty a výstavy. Je spoluzakladateľom Asociácie priateľov bábkového divadla a filmu. Venuje sa bábkarskej tvorbe v televízii a vo filme, pracoval vo viacerých slovenských bábkových divadlách, v Divadle loutek Ostrava a v bábkovom divadle v Osieku. Vystavoval napríklad v Múzeu bábkarských kultúr v Chrudime a v Divadle loutek v Ostrave. V roku 2000 vystavoval bábky v Montreale – Kanada. Miroslav Duša nepatrí medzi výtvarníkov, ktorý presadzujú vlastný rukopis. Hľadá výtvarnosť blízku téme, ktorú spracováva. Podvoliť sa téme a neprevyšovať ju chápe ako povinnosť výtvarníka.
Zdroj: theatre.sk

Miroslav Duša pochádza z rodiny s dlhou bábkarskou tradíciou. Je synom významného bábkara, profesionálneho divadelného technológa a výtvarníka Antona Dušu (1933 – 2016).

Z tvorby:
• Technologicky premyslené a prepracované bábky Miroslava Dušu boli súčasťou viacerých domácich i zahraničných výstav (EXPO´98 Lisabon - návrh a výroba počítačom riadenej figuríny Vasco de Gama, 1998; výstava Slovenské bábkové divadlá - 50 rokov profesionálnej činnosti, Múzeum bábkových kultúr, Chrudim, ČR, 1999; putovná výstava „Bolo nebolo ....“ BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, SR, 2018; „Tajomný svet bábok“ BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, SR).
• Ako filmový tvorca spolupracoval s Krátkym filmom Praha, Štúdiom Koliba Bratislava, STV Bratislava, Sýria TV, Studio Goldfilm Mníchov.
• Pre STV Bratislava vytvoril návrhy scény a bábok 74-dielneho seriálu Pa a Pi.
• V slovenských profesionálnych divadlách (bábkových, ale aj činoherných) vytvoril scénické návrhy, bábky či masky pre viac ako 40 inscenácií.
• V rámci medzinárodných aktivít navrhol a vyrobil bábkovú operu Orfeus - Praha, Česko, Anica i Danica, Betlehemska zvijezda, - Osijek, Chorvátsko, Pinokio, Kráska a zviera, Domek pro pohádky - Ostrava, Obušek z pytle ven!, Pinokio – Český Těšín, Česko.
• Ostatným medzinárodným projektom v r. 2020 bola realizácia inscenácie Ljepotica i zvijer - Osijek, HR.
• Spolupracoval tiež na medzinárodnom projekte Puppets Nomad Academy II -Slovinsko, Arménsko; projekt EÚ, scénografia bábkovej inscenácie Trojglavi zmaj I princeske MINI teater Ljubljana -Slovinsko, projekt EÚ, projekt Puppets Nomad Academy III – The Nomads of Beauty (Slovinsko, projekt EÚ).
• Pôsobí ako lektor medzinárodných divadelných workshopov.

Z ocenení:
Cena za animovaný film Neposlušné koliesko (Bratislava), 1981
Cena za najlepší divadelný plagát ORFEUS (Gent, Belgicko), 1995
Cena za najkrajšiu bábku Cháron (Bratislava), 1995
Cena za inscenáciu Kráska a zviera (Český Těšín, Česko), 2008

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica