Pupák Marek (1987)

obrázok

Narodený
10. 04. 1987, Považská Bystrica

Typ autority
fotograf

Životopis
Študoval na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici a momentálne končí magisterské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde študuje odbor filmová dokumentárna tvorba na Fakulte dramatických umení. Vo voľnej tvorbe sa venuje najmä portrétnej a dokumentárnej fotografii.
Slovak Press Photo 2016 v kategórii Študenti a mladí fotografi do 25 rokov: 1. miesto „Na Slovensku po slovensky“;
Slovak Press Photo 2017 v kategórii Každodenný život: 1. miesto – séria fotografií "Ostrov slobody".

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica