Imrichová Janka

Typ autority
Intendantka Rádia_FM, RTVS

Životopis
Študovala na Žilinskej univerzite v Žiline. V máji 2005 rozbiehala filmový špeciál Kino_FM a stala sa súčasťou moderátorského tímu Rádia_FM (Slovenský rozhlas). Od roku 2006 pracovala ako šéfka vysielania Rádia_FM, od februára 2018 je jeho šéfdramaturgičkou/intendantkou.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica