obrázok

Základná škola Brezová, Piešťany

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné

Adresa
Brezová, 19
Piešťany
921 01

RNDr. Bronislava Fačkovcová
Tel.: 033 / 762 33 07
E-mail: zsbrezapy@gmail.com

školská jedáleň,
Tel.: 033 / 762 52 76

- triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, prírodovedných predmetov, športové triedy
- na 1. stupni - variant 3 učebných plánov (variant jazykový)
- na 2. stupni - variant 2
- spevácky zbor Hlások (žiaci z 3. - 8. ročníka)
- počítačová učebňa s možnosťou využívania internetu.
K 1. septembru 2006 zároveň zriaďujeme jednu triedu 5. ročníka s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
Výber žiakov do športových tried bude prostredníctvom trénerov klubov ŠHK a ŠBK

Kľúčové slová
školy, základné školy

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica