Pavlík Vladimír

obrázok

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodil sa 19. novembra 1951 v Zemianskom Lieskovom. Študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, pokračoval v postgraduálnom štúdiu priemyselného dizajnu na STU Košice a fakulte architektúry v Brne. Pracuje ako dizajnér v rôznych strojárskych podnikoch. V roku 1991 založil výtvarný ateliér. Svoje kresby začal uverejňovať v roku 1973 vo viacerých časopisoch. Ilustroval niekoľko kníh kresleného humoru, vytvoril sériu detských maľovaniek a vydal knihu kresleného humoru. Svoje práce vystavoval na rôznych samostatných ako aj kolektívnych výstavách v mnohých krajinách sveta. Jeho diela boli ocenené na viacerých súťažiach na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa ilustráciám a maľbe obrazov. Žije a tvorí v Novom Meste nad Váhom.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica