Sylvia Kofroňová viedla v knižnici ponožkový workshop

obrázok
Historička umenia. V Brne vyštudovala Dejiny umenia a francúzsky jazyk. Vyučuje na Vyššej odbornej škole reštaurátorskej a zároveň pôsobí v Sladovni – Galérii hrou v českom meste Písek. Zázračný oriešok obohatila tvorivou dielňou na motívy známej a úspešnej knihy Pavla Šruta a Galiny Miklínovej Lichožrouti. Zúčastnené deti pod jej vedením vytvárali z nepárnych ponožiek zaujímavé postavičky.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Sylvia Kofroňová (Účastník interview)
Akcia: Lichožrouti se vracejí aneb čtení pro děti do sto let, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 22. 05. 2014
Newsletter
Detská knižnica