obrázok

Chceme deťom ukázať, že história nie je len "dátumový strašiak"

Vyštudovala slovenský jazyk a dejepis na UK v Bratislave, vyučovala na osemročnom gymnáziu Esprit a venuje sa literárnej tvorbe pre deti. Niekoľko rokov prispievala do detského časopisu Fifík a v roku 2012 jej vyšla kniha Dejiny statočného národa slovenského vo vydavateľstve Perfekt. Dlhodobo sa venuje práci s koňmi - pôsobí ako trénerka mladých jazdcov, spoluorganizuje a moderuje jazdecké preteky, venuje sa hipoterapii, spolupracuje s divadelno-kaskadérskou skupinou Borseus a s kaskadérskou skupinou Martina Uhrovčíka. Je spoluzakladateľkou jazdecko-divadelnej skupiny EQUITEATRO a spoluautorkou viacerých predstavení z jej dielne. Piešťanskému publiku sa predstavili s inscenáciou Konštantín a Metod – Starosloviensky trhák, v ktorej originálnou interaktívnou formou spracovali tematiku príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu.

Aktéri:
Martina Marová (Autor interview)
Natália Gálisová (Účastník interview)
Akcia: Konštantín a Metod – Starosloviensky trhák, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 09. 12. 2015
Newsletter
Detská knižnica