obrázok

Deti sa rady smejú

Marka Míková vyštudovala na pražskej Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení réžiu – dramaturgiu. Pracovala vo viacerých divadlách, bola súčasťou mnohých projektov. Okrem toho napísala viacero úspešných knižných titulov pre deti a mládež. Je súčasťou projektu Loutky v nemocnici, prostredníctvom ktorého pravidelne rozveseľuje pacientov nemocniciach. Na prelome novembra a decembra zavítala do Piešťan spoločne s kolegyňou a priateľkou Sašou Švolíkovou, aby absolvovali besedy s deťmi, ale aj porozprávali o spoločnej ceste životom.

Aktéri: Alexandra Mathiasová (Autor interview) Marka Míková (Účastník interview)
Akcia: Loutky v nemocnici, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 01. 12. 2023
Newsletter
Detská knižnica