obrázok

Milena Mydlová, vdova po Svetozárovi Mydlovi: Tvoril v noci a cez deň sa venoval rodine. Bol strašne dobrý otec a neskôr aj dedko.

Veselý, veľký dobrák, ktorý nedokázal ublížiť nikomu a dobrý otec a manžel – tak si spomína na svojho manžela vdova po talentovanom a oceňovanom ilustrátorovi Svetozárovi Mydlovi. Milena Mydlová navštívila piešťanskú knižnicu pri príležitosti slávnostnej vernisáže výstavy s názvom Svetozár Mydlo. Knihy / plagáty / gramoplatne. V rozhovore si zaspomínala aj na to, že ticho v ich domácnosti rozhodne nepanovalo.

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Milena Mydlová (Účastník interview)
Akcia: Vernisáž výstavy Svetozára Mydla, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 29. 01. 2024
Newsletter
Detská knižnica