obrázok

Knižnica ako tretie miesto II.

Dátum:
Projektom Knižnica ako tretie miesto II. nadväzujeme na redizajn a modernizáciu interiéru oddelenia z predošlých rokov a pokračujeme v dovybavení potrebným účelnejším a modernejším nábytkovým vybavením s cieľom skvalitniť výpožičný proces, zlepšiť komfort detských čitateľov a poskytnúť čitateľom a návštevníkom atraktívny priestor na opätovné a pravidelné návštevy.
Hlavnou projektovou aktivitou je redizajn priestoru, v ktorom prebieha výpožičný proces, obstaranie interiérového vybavenia – výpožičný pult s výstavným priestorom, regále na knižné novinky a ďalšie vybavenie. Výstupy projektu budú slúžiť predovšetkým registrovaným i potencionálnym detským čitateľom, rodinám s deťmi i starým rodičom, ktorí toto oddelenie navštevujú.
Uskutočnením projektu sa zlepšia technické, estetické a interiérové podmienky na poskytovanie knižnično-informačných služieb, zlepší sa orientácia vo fonde a informovanosť o knižných novinkách a zároveň sa vytvoria predpoklady na rozvoj nových knižničných služieb.
Projekt prebieha od februára 2023. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica