obrázok

Zlatá priadka Mária Ďuríčková

Dátum: 10. 06. 2014 Autor: Julie Džambazovič

Literárna a výtvarná súťaž

Pri príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom, časopisom Slniečko a vydavateľstvami Buvik a SPN – Mladé letá literárnu a výtvarnú súťaž s názvom Zlatá priadka Mária Ďuríčková. Zapojiť sa do nej mohli žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí mali za úlohu literárnou či výtvarnou formou stvárniť vybraný príbeh, rozprávku alebo povesť či obľúbeného knižného hrdinu z autorkinej tvorby. Obe súťaže mali 2 kategórie, prvá bola určená žiakom ZUŠ a druhá deťom ZŠ, ŠKD a ŠZŠ.

Do súťaže bolo prihlásených spolu 1807 výtvarných a 207 literárnych prác detí z celého Slovenska. Vo výtvarnej súťaži sa do prvej kategórie prihlásilo 229 detí základných umeleckých škôl, do druhej kategórii prišlo 1578 prác detí ZŠ, ŠKD a ŠZŠ. Do literárnej časti bolo zaslaných 6 prác detí ZUŠ a 202 prác od detí ZŠ, ŠKD a ŠZŠ.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže spojené s odovzdávaním cien víťazom sa uskutočnilo 21. mája 2014 v Dome umenia, kde sa uskutočnila aj výstava víťazných prác detí. Súťažné výtvarné práce boli vystavené aj v priestoroch mestskej knižnice, Auparku a CVČ Drahovce.
Newsletter
Detská knižnica