Zlatá priadka Mária Ďuríčková - Literárna a výtvarná súťaž

obrázok

Typ podujatia
literárna súťaž, kvíz, súťaž, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
01. 01. 2014 - 15. 03. 2014 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Literárne informačné centrum

Popis
Literárna a výtvarná súťaž pre žiakov 1. - 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a deti ZUŠ pri príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľky.

Uzávierka súťaže: 15. marec 2014

Spoluvyhlasovatelia: Literárne informačné centrum Bratislava, časopis Slniečko, vydavateľstvo Buvik a SPN - Mladé letá.

Newsletter
Detská knižnica