Zlatá priadka Mária Ďuríčková - vyhodnotenie

obrázokobrázok

Typ podujatia
iné, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
21. 05. 2014 o 14.00 h | Dom umenia Piešťany

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
RTVS

Popis
Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže venovanej 95. výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

Súťaž vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom – časopisom Slniečko a vydavateľstvami Buvik a SPN – Mladé letá. Zapojiť sa do nej mohli žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ, ŠKD, špeciálnych ZŠ a ZUŠ, ktorí mali za úlohu literárnou či výtvarnou formou stvárniť obľúbeného rozprávkového hrdinu alebo knihu z tvorby Márie Ďuríčkovej.

Do súťaže bolo prihlásených 1807 výtvarných a 207 literárnych prác. Obe súťaže mali 2 kategórie, prvá kategória bola určená deťom ZUŠ a druhá kategória deťom ZŠ, ŠKD a ŠZŠ.

Vo výtvarnej súťaži sa do prvej kategórie prihlásilo 229 prác detí základných umeleckých škôl. V druhej kategórii výtvarnej súťaže prišlo 1578 prác detí ZŠ, ŠKD a ŠZŠ. Do literárnej časti bolo zaslaných 6 prác detí ZUŠ a 202 prác od detí ZŠ, ŠKD a ŠZŠ.

Newsletter
Detská knižnica