obrázok

Astrofilm - medzinárodný filmový festival, 8. ročník

Dátum: 17. 10. 2014 Autor: Pavol Ďuriš
Mesto Piešťany bolo v dňoch 15. až 17. októbra 2014 miestom konania 8. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm. Organizátori Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, mesto Piešťany a MsKS Piešťany hostili na tomto podujatí astronómov profesionálov aj amatérov spolu s laickou verejnosťou.

Otvoreniu festivalu predchádzala vernisáž výstavy fotografii Nádhera neznámeho sveta, ktorej autorom je Ing. Róbert Barsa z Košíc. Návštevníci festivalu mohli počas troch festivalových dní obdivovať fotografie z kategórie astronomických snímok.

Tematika fotografie a fotografovania tvorila významnú časť programu. Pre návštevníkov boli k prehliadke vystavené víťazné práce 35. ročníka súťaže Astrofoto 2013 a v rámci workshopu prednášajúci Mgr. Peter Dolinský, Mgr. Karol Petrík a Ing. Róbert Barsa poodhalili zákulisie tvorby astronomickej fotografie: ako a čím fotografovať a ako spracovať nafotené snímky.
O svoje znalosti sa podelili nielen so skúsenými astrofotografmi, ale zároveň vzbudili záujem o fotografovanie vesmíru u poslucháčov, na ktorých v tejto oblasti čakajú prvé výzvy.

História, prítomnosť aj budúcnosť. Takto v skratke možno zhrnúť prezentácie ktoré odzneli v priebehu festivalu.

Rok 2014 je Rokom M.R. Štefánika, ktorý bol vojakom, politikom a astronómom. Osobnosť tohto významného Slováka na seba priťahuje sústavnú pozornosť. Mgr. Mária Gallová vo svojej prezentácii predniesla známe fakty a aj skutočnosti, ktoré boli pre návštevníkov dosiaľ neznáme.

Je teória relativity geniálneho Alberta Einsteina vzdialená od nášho každodenného života? Skutočnosť, že myšlienky tejto teórie sú jeho súčasťou poslucháčom priblížil Mgr. Karol Petrík.

Vesmírne desatoro – 10 téz, ktorými v skratke priblížil poznanie o vesmíre predniesol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Vďaka astronómii, niekedy „len“ kvôli pozorovaniu astronomických úkazov je možné spoznať rôzne krajiny sveta. Svoje zážitky a skúsenosti poslucháčom priblížil RNDr. Ladislav Hric, Csc.

Ťažiskom festivalu bola prehliadka filmov s astro tematikou. Návštevníci festivalu mali príležitosť dať svoj hlas filmu, ktorý ich zaujal. Svoje filmy na festival prihlásili Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, filmársky krúžok Centra voľného času Domino v Košiciach a Planetárium v Ostrave. V záverečnom ceremoniáli boli vyhlásení víťazi .

Cenu diváka získal film Tomáša Buchera z filmárskeho krúžku CVČ Domino v Košiciach.

Cenu primátora mesta Piešťany získal film Mgr. Martina Vilášeka z Planetária v Ostrave.

Parafrázujúc slová N. Armstronga – malý krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo je možné povedať, že v kolektívnom poznaní ľudstva sme pokročili veľa krokov. Ale každý človek participuje na tomto poznaní postupne. Pre každého jednotlivca je najcennejšie poznanie získané vlastnou skúsenosťou. Astrofilm 2014 ponúkol možnosť posunúť sa v poznávaní vesmíru o ďalší krok každému návštevníkovi.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica