obrázok

90 rokov knižnice v Piešťanoch

Dátum: 09. 02. 2015 Autor: Katarína Nemcová
Mestská knižnica mesta Piešťany si v tomto roku pripomenie 90. výročie svojej existencie v meste. Jej vznik iniciovala obecná rada v roku 1919, kedy sa začalo s prípravami na otvorenie prvej knižnice v Piešťanoch. Na jeseň roku 1925 bola slávnostne otvorená obecná knižnica v budove dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina. Počas 90 rokov svojho fungovania prešla knižnica viacerými zmenami, niekoľkokrát sa sťahovala, modernizovala, aktualizovala svoje informačné systémy až sa, prispôsobená požiadavkám doby, usídlila v novopostavenej účelovej budove na Školskej ulici. Charakteristickým znakom, vďaka ktorému knižnicu poznajú aj za hranicami mesta či Slovenska, je množstvo podujatí, ktoré pravidelne organizuje pre svojich čitateľov, návštevníkov i širokú verejnosť. Okrem knižnično-informačných služieb, ktoré neustále inovujeme, v novom roku pripravujeme viaceré podujatia s cieľom poučiť, ale i pobaviť všetky vekové kategórie. Je už tradíciou, že sa ich zúčastňujú známe osobnosti kultúrno-spoločenského života, ktoré sa tu stretávajú so svojimi priaznivcami. Na programe v roku nášho výročia je aj výstava mapujúca históriu knižnice v Piešťanoch slovom i obrazom.
Newsletter
Detská knižnica