obrázok

Knihou k vzdelaniu

Dátum: 24. 01. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Naša knižnica sa neustále snaží o obohacovanie a skvalitňovanie knižničného fondu tak, aby v maximálnej miere vyhovela čo najširšiemu spektru čitateľov a návštevníkov z Piešťan i okolia, s dôrazom na sociálne slabšie skupiny - nezamestnaných, absolventov škôl, seniorov, mamičky na materskej dovolenke a mnohopočetné rodiny s deťmi.

Od júla 2019 do septembra 2020 realizujeme projekt Knihou k vzdelaniu, cieľom ktorého je rozšírenie knižničného fondu a zabezpečenie adekvátneho množstva kvalitných a aktuálnych informačných zdrojov pre návštevníkov knižnice a podporenie stratégie celoživotného vzdelávania a čítania odbornej literatúry. Zámerom projektu je zvýšenie a rozšírenie úrovne knižničných výpožično-informačných služieb, skvalitnenie a obohatenie knižničného fondu v súlade s požiadavkami a potrebami našich čitateľov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín.

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.
Newsletter
Detská knižnica