Telesné postihnutie

Knižnica pre všetkých / Telesné postihnutie

Telesne postihnutý je jedinec s chybou pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva, ak sa prejavuje porušenou hybnosťou. Telesné postihnutie delíme na vrodené, podmienené geneticky či prenatálnymi činiteľmi a získané.

Knižnica vychádza v ústrety takto postihnutým užívateľom najmä svojou bezbariérovosťou, súčasne uľahčujeme prístup k našim kultúrno-informačným službám takto znevýhodnenej skupine tým, že pripravujeme mnohé podujatia, ktoré realizujeme priamo v ich združujúcich či vzdelávacích organizáciách a inštitúciách.

Newsletter
Detská knižnica