Zrakové postihnutie

Knižnica pre všetkých / Zrakové postihnutie

Zrakovo postihnutí majú v dôsledku zníženej alebo nulovej priepustnosti optického kanálu príjem zrakových informácií výrazne znížený alebo až znemožnený. Takto postihnuté osoby majú špeciálne potreby v oblasti výchovy a vzdelávania, pohybu, priestorovej orientácii, v písaní, v sebaobsluhe,ale aj pri prenose a premene okom vnímanými informácií na nové poznatky.

Pri práci a službách knižnice často využívame zvukové nahrávky, ktoré sú vhodným prostriedkom komunikácie so zrakovo postihnutými a nevidiacimi. Zároveň pravidelne pripravujeme podujatia, na ktorých znevýhodneným i zdravým občanom približujeme svet nevidiacich – svet v tme.

Newsletter
Detská knižnica