Besedy

Naša činnosť / Besedy

Besedy sú najčastejšími podujatiami, ktoré ponúkame svojim čitateľom i návštevníkom. V priebehu roka pripravujeme stretnutia s autormi, ilustrátormi i vydavateľmi kníh. Špecializujeme sa predovšetkým na stretnutia detí s tvorcami detskej knihy, no prichádzajú k nám aj mnohé popredné osobnosti slovenského literárneho života, aby sa stretli a pobesedovali so svojimi dospelými čitateľmi.

Newsletter
Detská knižnica