75 rokov knižnice

Naša činnosť / Jubileum knižnice / 75 rokov knižnice

Do svojho 75. výročia vstúpila knižnica niekoľkými veľmi zaujímavými výstavnými projektami – pútavou výstavou dizajnéra Karola Krčmára Rozprávky z papiera, projektom integrácie zdravých a postihnutých detí Poď do môjho sveta, výstavou ilustrátorky Aleny Wagnerovej, množstvom besied s autormi kníh, knižničnými pracovnými seminármi, čitateľskými projektami a mnohými ďalšími aktivitami.

Newsletter
Detská knižnica