Prevenčné programy

Naša činnosť / Prevenčné programy

Dôležitou súčasťou práce knižnice sú protidrogové prevenčné programy, ktoré pripravujeme už niekoľko rokov. Predovšetkým deťom a mladým ľuďom chceme prostredníctvom prednášok, seminárov, besied i informačných hodín ponúknuť maximum kvalitných informácií, ktoré im napomôžu ľahšie sa vyrovnať so záťažovými situáciami, konfliktmi doma i v škole, poznať svoje práva, prejavom rasizmu, intolerancie, rozumieť nebezpečenstvám drogových závislostí a pod.

Newsletter
Detská knižnica