Programy pre seniorov

Naša činnosť / Programy pre seniorov

Cieľom týchto programov je umožniť seniorom intelektuálny a osobnostný rozvoj, prostredníctvom rôznych aktivít vychádzajúcich z ich záujmov a požiadaviek.

Pre seniorov pripravujeme informačné hodiny, zamerané na prácu s online katalógom, viaceré besedy so zaujímavými osobnosťami a prezentácie kníh. Pravidelne spolupracujeme s občianskym združením AkSen - aktívny senior.

Newsletter
Detská knižnica